Available courses

Ez egy teszt kurzus az üzenetek küldésének tesztelésére.

Ez egy teszt kurzus, annak megállípítására, hogy működik-e az e-mail küldés a kurzusban résztvevők számára.

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós állapotmegismerési és terápiás tevékenység. Igénybevétele - a  kötelező, törvény által előírt szűrések kivételével - önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátást a prioritások alapján kell megszervezni, lehetőleg valamennyi rászoruló kliens számára elérhetővé téve a szükséges terápiát. 


Bizottságunk munkatársai diagnosztikus feladatokat látnak el a sajátos nevelési igény fennállásának megállapítására. Amennyiben a járási szakértői bizottságnál kezdeményezett alapvizsgálatok során felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, az ott megvizsgált gyermekek/tanulók alapvizsgálatainak dokumentációját megküldik Bizottságunkhoz. A vizsgálatok eredményeinek felhasználásával kiegészítő vizsgálatot folytatunk le, és megállapítjuk vagy kizárjuk a sajátos nevelési igény fennállását. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében pedig Bizottságunk a szakszolgálati rendeletben foglaltak alapján felülvizsgálatokat végez.

A gyógypedagógia fejlesztés, tanácsadás és terápiás szolgáltatás szakfeladat azoknak a gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget, ahol egy, vagy több fejlődési területen elmaradás tapasztalható az életkornak megfelelő szinttől: ez lehet a mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés, vagy a viselkedés.

Ez egy teszt kurzus leírás.